Resurser

SAAVA samlar svenska animationsstudios och utbildningar, samt andra resurser, i ett Google-dokument. Du kommer till dokumentet genom att trycka på knappen nedan.

Du kan till exempel enkelt sortera studios på stad genom att högerklicka på den kolumn du vill sortera och välja “Sort Sheet A to Z”. Du kan även trycka på Ctrl + F för att få upp en sökruta där du kan söka efter vissa namn eller ord.

Saknas en studio, eller är nån länk trasig? Tveka inte att höra av dig till oss på info@saava.se!

SAAVA maintains a list of Swedish studios and educational programs, among other resources, in a Google document. You can find the document by clicking the button below.

You can easily sort studios by city for example, by right-clicking the column you want to sort and choose “Sort Sheet A to Z”. You can also click Ctrl + F to open a search window where you can type a name or word that you are looking for.

Is there a studio missing, or is a link broken? Don’t hesitate to reach out to us at info@saava.se!