SWEDISH ANIMATION AND VISUAL ARTS

Välkommen till SAAVA - Swedish Animation and Visual Arts, en animationsförening för Sveriges många animatörer och animationsintresserade.

Ett års medlemskap kostar 100 kr, studenter betalar 50 kr. Betalar gör du via bankgiro: 344-5707, ange Namn, adress och e-post på din inbetalning.